3. Vana maailma jumalad

Vana maailma kultuurid on enamasti polüteistlikud e. teenitakse palju jumalaid. Tavaliselt on olemas peajumad ning jumalad elu iga aspekti tarvis. 

Jumalad, nende teod, lood ja muistendid on üks peamine teema vana-aja kunstis. Seega toon mõned näited eraldi välja.

Sumerid

Sumeritelt pärineb üks vanimaid terviklikult säilinud maailmaloomis lugusid: eepos Gilgamešist, nii on ka Sumeri jumalad "ühed vanimad" ja jõulisemad, st. nendes on nii tõelist ja kohutavat väge kui tõelist ja kohutavat viha.  Ka on nende kujutised oma jumalatest vägevad: sageli segu mitmest loomast pluss inimene. Nende peajumal kannab nime An - ta on taevjumal ja kõigi teiste jumalate isa. Tema poeg on Enlil - tormi ja piksejumal, kuid ka põllumeeste kaitsja (tema üheks sümboliks on kõblas). Enlili poeg Enki v. Ea oli viljakuse, tarkuse ja käsitöö jumal, kes armastas muuseas teisi jumalaid üle kavaldada. Sumeri armastuse ja sõja jumalanna kandis nime Inanna, tema õde Ereškigal valitses allilma tumedaid jõude. Paljukujutatud on Lilith - surmadeemoniks saanud jumalanna, kes aga kaitses naisi sünnitamisel. Lilithit kujutati sageli linnu küüniste ja naise kehaga.


Inanna (Ištar) reljeef, u 2300 eKr (allikas)


Egiptus

Egiptuses kujutati jumalaid sageli inimese keha ja looma peaga, seega võis jumala kasvõi selle järgi ära tunda, mis looma või linnu pea tal oli. Egiptuse peajumal oli Ra, ja tema sümboliks oli päike. Sagedamini kujutatakse veel Osirist - surnuteriigi valitsejat (kujutati vaarao tunnustega); Horost - taevajumalat (sümboliks pistrikupea); Isist - viljakusjumalannat; Sethi - eesli peaga kurjuse jumal (Osirise tapja); Anubist, kes otsustas surnute hingede mineku taevasse või allilma (kujutati šaakali peaga) jne. jne.

Tähtsamad Egiptuse jumalad (allikas)

Videoklipp 10 enimlevinud Egiptuse jumalast koos kommentaaridega.


Antiik

Antiikmütoloogia kirjeldab oma jumalaid palju rohkem inimestesarnastena kui varasemad kultuurid. Neil on küll üleloomulikud võimed kuid ka inimlikud nõrkused ning nendega saab manipuleerida. Neid kujutatakse enamasti inimesesarnastena,ning nende vahel valisevad keerulised suhted, mida võib kohati iseloomustada väljendiga "seebiooper". Sulgudesse olen märkinud nime Rooma vaste, ilmselt on antiikmütoloogiast pärit nimed paljudele hoopis mujalt juba tuttavad.

Peajumal Zeus (Jupiter) oli lisaks ka taeva-, vihma- ja piksejumal (sümbolid piksevarras, tammepärg); Hera (Juno), Zeusi naine oli kodurahu kaitsja. Nende poeg Ares (Mars) oli sõjajumal, tütar Aphrodite (Veenus) oli armastusejumalanna, kes sündis merevahust. Zeusi kaks venda Hades (Pluuto) ja Poseidon (Neptunus) valitsesid vastavalt allmaailma ja vete (mere) üle. Poseidoni juurde kuulus traditsiooniliselt kolmhark, mõnikord kujutatakse teda ka kalana, Hadese sümboliks on granaatõun. Athena (Minerva) oli tarkusejumalanna (sümboliks öökull), mõnikord kujutatakse teda koos võidujumalanna NikegaApollon (Apollo) oli valgusejumal, kunstide ja muusade kaitsja.
Vanakreeka jumalad. (allikas)


Vana-Ameerika

Vana-Ameerika kultuuridest on enim teada maiadest, nii ka nende religioonist. Sarnaselt teistele kultuuridele oli ka maiadel peajumal, kes oli kõige looja, tema nimi oli Hunab Ku. Tähtsuselt teine jumal oli Chaac - kes valitses välku, tuult ja vihma, teda kujutati sageli mao kerega. Teistest kultuuridest erinevad olid sageli kilpkonnaga koos kujutatav kosmose jumal Pawahtun, kes hoidis maailma (Universumit) koos. Leidus ka spetsiaalne jumal maisi jaoks - Yum Kaax ning kakao jaoks - Ek Chuah, kelle ülesandeks oli lisaks kakao saagikuse eest hoolitsemisele kaitsta ka sõjamehi. Maiade religioonile oli omane ka vereohver, sh. inimohver.
Viirukipõleti peal kujutatud Maia vihmajumal Chaac, u 12, saj. (allikas)


India

India religioonil on eelpoolkirjeldatutega mitmeid erinevusi. India kultuuri religiooniks on hinduism, mis on vanim järjepidevalt viljeletud religioon maailmas. Ka võib öelda, et hinduism on mitmete erinevate usupraktikate sulam, mis sisaldab osi siit ja sealt. 

Hinduism on erinevalt teistest väga salliv tunnistades erinevusi ja valikuid nii oma usu sees kui väljaspool seda. Peamine nõue on järgiga Veedasid e. hinduismi pühakirja. Hinduismis on samuti sadu ja sadu erinevaid jumalaid, kuid peamised kolm kõige enam järgitavat jumalarühma on maailma hoidja Višnu, maailma hävitaja Šiva ja maailma looja Brahma. Hindude religioon on kõige lähemal ürginimese animismile - eluslooduse ja ümbritseva keskkonna tugev austamine. Alljärgnevalt lõik OM mantrast, mis võtab kokku kogu hinduismi olemuse, kuid mida tuleb lausuda väga palju kordi.