6. Kordamiseks

Kordamisküsimused


1. Osata nimetada traditsioonilisi rahvakultuuri vorme.

2. Osata lahti seletada vaimse kultuuripärandi mõiste ja tuua näiteid. 

3. Teada rahvalaulu jaotusi (uuem ja vanem rl.; Lõuna-ja Põhja-Eesti) ja osata kokku viia/ära tunda vanemat ja uuema rahvalaulu iseloomustavad märksõnad ja/või kirjeldused.

4. Osata oma sõnadega lahti seletada regilaulu mõiste.

5. Osata pildi järgi ära tunda Eesti traditsioonilised rahvapillid.

6. Teada teemaga seotud mõisteid (vt. sõnastik vastav ptk).

7. Heliküsimus.  Osata pildi järgi ära tunda Eesti rahvapille (Hiiu kannel, parmupill, torupill), ning helis eristada vanemat regilaulu, uuemat rahvalaulu ja rahvalaulu töötlust. 

8. Tunda pildil ära arhailisi Eesti ornamente.

9. Osata nimetada rahvakunsti (käsitöö) erinevaid vorme, tuua näiteid esemetest.