Nädalavaade

  • Eelnädal (4.-10. september 2023)

  • 1. nädal: tutvumine grupiga, klassi väärtused, käitumine kollektiivis (11.-17. sept. 2023)

  • 2. nädal: koostöö, positiivsete suhete kujundamine; konflikt (18.-24. sept. 2023)

  • 3. nädal; kuidas ennast motiveerida ja eesmärke seada; õppimist segavad tegurid (25. sept. - 1. okt. 2023)

  • 4. nädal: mina õppijana; minu õpistiil ja õppijatüüp (2.-8. okt. 2023)

  • 5. nädal: ajaplaneerimine; õpioskused ja õpitulemused (9.-15. okt. 2023)

  • 6. nädal: kuidas aju õpib ja tema potensiaali ülesleidmine (16.-22. okt. 2023)

  • 7. nädal: kuidas saada tõhusaks õppuriks (30. okt. - 5. nov. 2023)

  • 8. nädal: Arvestuste nädal (6.-12. nov. 2023)