11. klassi matemaatika 4. kursus (11.i ja 11.c klass, 2022/23): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädala 1. teema: varemõpitu kordamine (21.-27. nov. 2022)

1. nädala 2. teema: klassikaline, statistiline ja geomeetriline tõenäosus (21.-27. nov. 2022)

2. nädala 1. teema: sündmuste korrutis, sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus (28. nov. - 4. dets. 2022

2. nädala 2. teema: sündmuste summa; sündmuste summa tõenäosus (28. nov. - 4. dets. 2022)

3. nädal: korrutamislause; faktoriaal; permutatsioonid ja nende arv (5.-11. dets. 2022)

4. nädala 1. teema: kombinatsioonid; binoomkordaja (12.-18. dets. 2022)

4. nädala 2. teema: kordamine (12.-18. dets. 2022)

5. nädal: üldkogum ja valim; statistiline andmestik, statistilise rea korrastamine, esitamine ja illustreerimine joonistega (19.-22. dets. 2022)

6. nädala 1. teema: statistilise rea arvnäitajad. Statistilise rea paiknemist ja hajuvust iseloomustavad põhinäitajad (9.-15. jaan. 2023)

6. nädala 2. teema: juhuslik suurus, selle jaotus; keskväärtus, normaaljaotus; üldkogumi arvnäitajate hindamisest valimi karakteristikute abil (9.-15. dets. 2023)