Võrrandid ja protsendid ka

tuleb üle vaadata.

Kui selge on kõik vana meil,

siis saame käia uutel teil.

Murdvõrrandeid ja lineaarvõrratusi me

ning nende süsteeme uurime.

Ruutvõrratused teiste seas

on leidmas koha Teie peas.

.                          M. Laius