Kas usk võib liigutada mägesid? Kelle maa, selle usk? Miks saab loll kirikus ka peksa? 

Vanad tarkusesõnad on täis usu ja usukommetega seotud tähelepanekuid. Kursusel hindame ja võrdleme nende elujõudu ning kehtivust tänapäevases maailmas. Selgitame välja kus, kes ja mida usub ning mida on oma usu nimel valmis tegema. Hajutame udu usutõdede ja teadustõdede vastandumise osas. Esitame "lolle küsimusi" kuidas õigesti uskuda ja mida oodata karistuseks.


Gümnaasiumi õppekava üks eesmärk on õppija maailmavaate kujunemisele kaasa aitamine. Religiooni ehk usundi / uskumise osa hindamine üksikisiku elus ja ühiskonna mõjutegurina - see on käesoleva kursuse teema.

Karjääriõpetuses käsitleme teemasid, mis aitavad õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi kiiresti muutuvast töömaailmast, elukutsetest ja õppimis- ning koolitusvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, sisenemaks kaasaegsesse töömaailma.