Õppematerjali iseseisev läbitöötamine tähendab järgmiste etappide läbimist:

  • teoreetilise osa keskendunult läbilugemist;
  • loetu kohta konspekti kokkuvõtte kirjutamist ja probleemküsimusele põhjalikult vastamist;
  • näiteülesande algul iseseisvat lahendamist ja seejärel lahenduse võrdlemist näitelahendusega;
  • kõigi pakutud harjutusülesannete lahendamist.

Viimati muudetud: reede, 18. september 2020, 16.48 PM