Nädalavaade


 • Tere tulemast kursusele

  Mehhaanika kursuses arendame edasi eelmises kursuses õpitut. Käsitleme siin kehade liikumist ja jõude, mis kehade liikumist mõjutavad. Käsitleme gravitatsiooni-, elastsus- ja hõõrdejõudu ning nende mõju kehade liikumisele. Saame teada, kuidas on seotud kehale mõjuv jõud ja keha kiirendus ehk kiiruse muutus. Seda viimast seost illustreerib ainekava motoks olev pilt, mis meenutab me enda kogemusi liftisõitudest. Loodame muidugi, et neljas variant jääbki vaid joonisele.

  • Õpikuid võib leida veebiaadressilt http://kool.kirsman.ee/opikud

  • Iseseisval õppimisel tekib ikka küsimusi. Küsimused esitage foorumis "Päringupaik". Klõpsake selleks päringupaiga ikoonil, siis ilmuval klahvil "Lisa uus aruteluteema" ning tippige avanevasse aknasse oma küsimus (pealkirja tahab masin ka). Kui keegi teab probleemile lahendust, siis samamoodi tippige ka vastus. Jälgin siinset foorumit ja kui vaja vastan. Usun, et sündivas arutelus saavad küsimused vastuse.

  • Õppematerjali iseseisev läbitöötamine tähendab järgmiste etappide läbimist:

   • teoreetilise osa keskendunult läbilugemist;
   • loetu kohta konspekti kokkuvõtte kirjutamist ja probleemküsimusele põhjalikult vastamist;
   • näiteülesande algul iseseisvat lahendamist ja seejärel lahenduse võrdlemist näitelahendusega;
   • kõigi pakutud harjutusülesannete lahendamist.


 • Arvestuste nädal.

  Kursuse arvestuse toimumise aeg selgub ilmuvast tunniplaanist