Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg: (Eelmine)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (Edasi)
  KÕIK

F

frontoon

kolmnurkne kaunistus uste ja akende kohal; rohkesti kasutuses klassitsismis


G

grafiti

on stiliseeritud, seinale tehtud aerosoolijoonistus


gregooriuse koraal

keskajast pärinev ühehäälne kristlik laul, mis on nime saanud paavst Gregorius Suure järgi


H

harmoonia

muusikas on helide heakõlaline kokku sobimine, esineb mitmehäälses muusikas. Kunstis tähendab harmoonia tasakaalus, rahulikku pildi ülesehitust või ehitise juures terviku ja detailide kokkusobitumist.


heli

meid ümbritsevas keskkonnas leviv laine, mida on võimalik kuulda


hieroglüüf

piltkiri: sellist kirjamärkide süsteemi kasutasid nt. egiptlased ja hiinlasedhilisromantism

oli 20. sajandi alguse stiil muusikas, mis võttis teoste sisu ja vormi osas eeskuju romantismist


historitsism

on stiil arhitektuuris, mis kasutab varasemate stiilide elemente; levis 19. sajandi II poolest 20. sajandi alguseni


homofoonia

mitmehäälsuse vorm, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad sellele harmoonilise saate


hümn

kultuslaulu (usuliste talitustega seotud laul) koondnimetus antiikajalLehekülg: (Eelmine)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  24  (Edasi)
  KÕIK