Saate selle indeksi abil sõnastikku sirvida

Erisümbolid | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK

Lehekülg:  1  2  (Edasi)
  KÕIK

R

rahvamuusika

mingile kindlale etnilisele rahvale omane muusika tegemise viis: laulud, konkreetsed pillid, rütm jnerahvusromantism

19. sajandi II poole loomesuund muusikas ja kunstis, mis sai ainest rahva ajaloost ja folkloorist


rapsoodid

rändlaulikud antiikajal


regilaul

on eesti vanimat tüüpi rahvalaul, kus põhirõhk on sõnadel, mitte viisi ja mis põhineb regivärsil: eeslaulja laulab ees ja koor kordab järele


regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist


reljeef

skulptuuriliik, kus kujutatav on enamasti vaadeldav vaid ühest küljest, st. , et üks või kolm külhe on lamedad


repriis

klassikalise sonaadivormi III osa, kus korratakse esimest osa ilma teemasid vastandamata


retsitatiiv

kõnelähedane laul, mis püüab jäljendada loomulikku kõnerütmi. Kasutati nt. ooperis aariate vahepeal aga ka keskaegse kirikulaulu juures.


romaani stiil

10.-12. sajandil levinud kirikuehitusstiil, võttis Rooma kunstist üle ümarkaare akende ja uste kuju juures


röngtenstiil

kujutamise viis Austraalia aborigeenide hulgas, kus muidu silmale nähtamatu skelett maaliti nähtavaks


roosaken

ringikujuline, roosist (Maarja sümbol) lähtuv aken enamasti gooti kiriku fassaadil


rütm

muusikas helide ajaline järjestus kindla süsteemi järgiLehekülg:  1  2  (Edasi)
  KÕIK