visand

on üldistatud vabakäejoonistus

» Mõistete sõnastik