portreebüst

skulptuurižanr, kus inimese pead on kujutatud koos õlgadega

» Mõistete sõnastik