sopran

on kõrgeima naishääle nimetus

» Mõistete sõnastik