noodikiri

muusika ülesmärkimiseks kasutatav kokkulepitud märgisüsteem

» Mõistete sõnastik