intervall

muusikas tähistab kahe heli helikõrguste suhet

» Mõistete sõnastik