tonaalsus

on kindlast helistikust lähtuv muusika (nt. e-duur, a-moll jne)

» Mõistete sõnastik