meetrium

on muusikas korrapäraste dünaamiliste rõhkude perioodiline kordumine.

» Mõistete sõnastik