„anno domini“

„Issanda aastal“ (ld.k)

» sõnastik