apsiid

altari paiknemise koht kiriku idaosas

» sõnastik