friis

ehitise ülemist sise- või välisseina kattev reljeefne riba

» sõnastik