sonaat

pilliansamblile loodud lühem mitmeosaline teos (instrumentaalne)

» sõnastik