soololaul

barokiajal levinud lihtne pillisaatega vokaalteos

» sõnastik