noodikiri

muusika ülesmärkimiseks kasutatav kokkulepitud märgisüsteem

» sõnastik