originaal

kunstniku poolt valmistatud originaalne esikteos

» Mõistete sõnastik