anno domini

„Issanda aastal“ (ld.k)

» Mõistete sõnastik