via appia

„Appiuse tee“ tee, mis antiikajal ühendas Roomat Lähis-Idaga

» Mõistete sõnastik