vabafiguur

vabalt, st. iseseisvalt seisev kujutis inimesest, mitte ehitise juurde käiv osa

» Mõistete sõnastik