carpe diem

„nopi päeva“ , roomlaste maised rõõme ülistav kõnekäänd (ld.k)

» Mõistete sõnastik