basiilika

varakristlik kirikuhoone tüüp, mis lähtus roomlaste kohtuhoonest

» Mõistete sõnastik