apsiid

koht kiriku idaosas, kus paikneb altar

» Mõistete sõnastik