koloratuur

romantismiajal ooperis levinud kiiretempoline ilustus või passaaž ühel silbil

» Mõistete sõnastik