prelüüd

lühike, sissejuhatava iseloomuga vabas vormis pala

» Mõistete sõnastik