kankaan

populaarne kabareede tantsunumber, mis kasvas iseseisvaks numbriks romantismiaja operetist

» Mõistete sõnastik