motett

algselt vaimuliku sisuga, hiljem ilmalikuks kujunenud mitmehäälne laul

» Mõistete sõnastik