11. klassi matemaatika 5. kursus (11.i ja 11.c klass, 2022/23): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

Varemõpitu kordamine (30. jaanuar - 5. veebruar 2023)

1. nädal: Funktsiooni mõiste ja esitusviisid. Lineaar- ja ruutfunktsioon. Pöördvõrdeline seos (30. jaanuar - 5. veebruar 2023)

1. nädal: Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond (30. jaanuar - 5. veebruar 2023)

2. nädal: Paaris- ja paaritu funktsioon. Funktsiooni nullkohad. Positiivsus- ja negatiivsuspiirkond (6.-12. veebruar 2023)

2. nädal: Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Funktsiooni ekstreemumkohad. Funktsiooni uurimine (6.-12. veebruar 2023)

3. nädal: Astmefunktsioonid - kokkuvõte (13.-19. veebruar 2023)

4. nädal: Kordamine 1 (20.-26. veebruar 2023)

4. nädal: Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine (20.-26. veebruar 2023)

4. nädal: Eksponent- ja pöördfunktsioonid (20.-26. veebruar 2023)

5. nädal: Arvu logaritm ja logaritmfunktsioon (27. veebruar - 5. märts 2023)

5. nädal: Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Avaldiste logaritmimine ja potentseerimine (27. veebruar - 5. märts 2023)

6. nädal: Lihtsamaid logaritm- ja eksponentvõrrandeid (6.-12. märts 2023)