10.i klassi matemaatika 2. kursus (e-õpe ja 10.c klass), 2022/23: Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädal: seosed täisnurkse kolmnurga nurkade ja külgede vahel (3.-9. aprill 2023)

2. nädal: radiaanmõõt ja täiendusnurgad (10.-16. aprill 2023)

2. nädal: positiivsed ja negatiivsed nurgad; siinuse, koosinuse ja tangensi määratlused (10-16. aprill 2023)

3. nädal: kordamine ja kodune töö nr 1 (17.-23. aprill 2023)

4. nädal: siinus-, koosinus- ja tangensfunktsioon ning nende graafikud ˇ(24.-30. aprill 2023)

5. nädal: ringjoone kaare pikkus ja sektori pindala (1.- 7. mai 2023)

6. nädal: kolmnurga pindala valemid (kui kõrgus pole teada) 8.-14. mai 2023

7. nädal: siinuslause ja koosinuslause (15.- 21. mai 2023)

7. nädal: kordamine ja kodune töö nr 2

Kordamine arvestuseks