10. klassi matemaatika 1.a kursus (10.i ja 10.c kl, 2023/24): Kõik osalejad

Filtrid
Filtrid

1. nädala 1. teema: arvuhulgad (20.-26. nov. 2023)

1. nädala 2. teema: arvu absoluutväärtus, astendamine (20-26. nov. 2023)

2. nädala 1. teema: arvu standardkuju; arvu ruutjuur (27. nov. - 3. dets. 2023)

2. nädala 2. teema: ratsionaalavaldiste lihtsustamine (27. nov .- 3. dets. 2023)

4. nädala 1. teema: arvu n-es juur (11.-17. dets. 2023)

4. nädala 2. teema: astme mõiste üldistamine; arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga astmena (11.-17. dets. 2023)

5. nädal: tehted võrdsete juurijatega juurtega; juuravaldiste lihtsustamine (18.-20. dets. 2023)

6. nädal: kordamine (8.-14. jaan. 2024)

7. nädal: kordamine arvestuseks (15.-21. jaan. 2024)