Ülevaade kaasaegse ühiskonna kriitiliseks mõistmiseks vajalikest põhimõtetest, selle kirjeldamise alusmõistetest ning selles toimuvate protsesside uurimisvahenditest (meetoditest ja võtetest). Kursus keskendub teemadele ÜHISKONNA MAJANDAMINE ja MAAILMA ARENG JA MAAILMAPOLIITIKA.


Ülevaade kaasaegse ühiskonna kriitiliseks mõistmiseks vajalikest põhimõtetest, selle kirjeldamise alusmõistetest ning selles toimuvate protsesside uurimisvahenditest (meetoditest ja võtetest). Kursus keskendub teemadele: MIS ON ÜHISKOND NING KUIDAS SEE MUUTUB ja KUIDAS VALITSEMINE TOIMUB DEMOKRAATLIKUS ÜHISKONNAS?


Nüüdisühiskonna kujunemine. Agraarühiskond, industriaalühiskond, postindustriaalühiskond, infoühiskond - iseloomulikud tunnused, protsessid.

Ühiskonna valitsemine: riigivalitsemise vormid, riigikorralduse vormid. Demokraatlik riigikord. Ühiskonna sektorid, kodanikuühiskond. Poliitilised ideoloogiad ja erakonnad. Valimised. Seadusandlik-, täidesaatev ja kohtuvõim.