Ülevaade kaasaegse ühiskonna kriitiliseks mõistmiseks vajalikest põhimõtetest, selle kirjeldamise alusmõistetest ning selles toimuvate protsesside uurimisvahenditest (meetoditest ja võtetest). Kursus keskendub teemadele: MIS ON ÜHISKOND NING KUIDAS SEE MUUTUB ja KUIDAS VALITSEMINE TOIMUB DEMOKRAATLIKUS ÜHISKONNAS?


Nüüdisühiskonna kujunemine. Agraarühiskond, industriaalühiskond, postindustriaalühiskond, infoühiskond - iseloomulikud tunnused, protsessid.

Ühiskonna valitsemine: riigivalitsemise vormid, riigikorralduse vormid. Demokraatlik riigikord. Ühiskonna sektorid, kodanikuühiskond. Poliitilised ideoloogiad ja erakonnad. Valimised. Seadusandlik-, täidesaatev ja kohtuvõim.