Teisipäeval toimub esimest teemat kokkuvõttev kontrolltöö: Ökoloogia. Töö tegemiseks on aega 75 minutit. Töö on avatud teie klassi tunni ajal! 12i klassil siis kokkulepitult kolmapäeval kl 19.00

Uueks teemaks: Evolutsiooniteooria, evolutsiooni uurimismeetodid, evolutsiooni etapid

Abimaterjal: 

Õpik: ptk.1-3. lk.8-25

Õpiülesanded: Opiq.ee, ptk 1.1-1.3, 1.7,  1.10

Slaidiesitlus kodulehel kursuste alt

lisa internetist

Seekord tuleb täita selle nädala alla üles pandud tööleht, mis sellest samast keskkonnast tuleb ka tagasi saata. Vastuseid ootan hiljemalt selle nädala reede õhtuks kell 20.00 Õppimisel lähtugegi töölehe küsimustest!

Kuna evolutsiooni osa lõppeb moodle testiga (max 27p), siis töölehed annavad sinna juurde punkte (2+1) ehk max on seega 30 punkti!

Viimati muudetud: neljapäev, 29. aprill 2021, 11.00 AM