Nädalavaade


 • Tere tulemast kursusele

  Füüsika neljas kursus on pühendatud energiale. Tutvume esmalt mehaanilise energia avaldumisviisidega. See oleks loogiline järgnevus 10nda klassi mehaanika kursustele. Seejärel võtame uurida elektrienergia, mis on omakorda loogiline jätk kolmandale, elektromagnetismi kursusele. Lõpuks käsitleme soojusenergiaga seonduvat ning vaatleme erinevate energiavormide üksteiseks ülemineku võimalusi.


  Tulemuslik õppimine

  Praegusele olukorrale kohaselt tuleb materjal põhiliselt iseseisvalt läbi töötada. Iseseisev läbitöötamine tähendab järgmiste etappide läbimist:

  • teoreetilise osa keskendunult läbilugemist;
  • loetu kohta konspekti kokkuvõtte kirjutamist;
  • näiteülesande (probleemi) algul iseseisvat lahendamist ja seejärel lahenduse võrdlemist näitelahendusega;
  • kõigi pakutud ülesannete lahendamist.

  Iseseisval õppimisel tekib ikka küsimusi ja mõndagi jääb ehk arusaamatuks. Sellisel juhul on abiks allpool olev foorum Vestluspaik. Klõpsake selle ikoonil ja jätke sinna oma küsimus. Kui keegi teab vastust, siis jätke sinna samamoodi oma vastus. Jälgin ka ise Vestluspaika ja kui vaja, siis vastan.

  • Õpikud võib leida veebiaadressilt http://kool.kirsman.ee/opikud

   Selle kursuse materjalid asuvad kooli kursuste lehel Fü4.

  • Iseseisval õppimisel tekib ikka küsimusi. Küsimused esitage foorumis "Vestluspaik". Klõpsake selleks Vestluspaiga ikoonil, siis ilmuval klahvil "Lisa uus aruteluteema" ning tippige avanevasse aknasse oma küsimus (pealkirja tahab masin ka). Kui keegi teab probleemile lahendust, siis samamoodi tippige ka vastus. Jälgin siinset foorumit ja kui vaja, siis vastan. Usun, et sündivas arutelus saavad küsimused vastuse.