Nädalavaade


    • Õpikuid võib leida veebiaadressilt http://kool.kirsman.ee/opikud

      Kursuse materjalid on ka kooli kursuste lehel Fü1.

    • Iseseisval õppimisel tekib ikka küsimusi. Küsimused esitage foorumis "Päringupaik". Klõpsake selleks päringupaiga ikoonil, siis ilmuval klahvil "Lisa uus aruteluteema" ning tippige avanevasse aknasse oma küsimus (pealkirja tahab masin ka). Kui keegi teab probleemile lahendust, siis samamoodi tippige ka vastus. Usun, et sündivas arutelus saavad küsimused vastuse.
  • Kursuse arvestustöö.

    Kursuse arvestustöö toimumise täpne aeg selgub ilmuvast arvestuste nädala tunniplaanist.