Õpik: Татьяна Троянова "Русский язык день за днём, 12 класс"

Õpiku "Встречи" 6. tsükkel ( "В гостях хорошо, а дома лучше").

Õpiku "Встречи" 5. tsükkel ("Сколько стран, столько и обычаев")

Õpiku "Встречи" 4. tsükkel ( "Был бы друг, найдётся и досуг").

Õpiku "Встречи"  2. tsükkel

Sel kursusel jätkame tööd õpikuga "Встречи" (Tsükkel 3).

Vene keele 0- kursusel  korrigeerime algteadmisi vene keelest.  Abiks on õpik "Встречи" , mille alapealkiri on  "Vene keele algkursus". Õpiku materjal on salvestatud, ning õpilastel on soovi korral võimalik see välja printida.

Õpiku 1.tsükli läbiv teema on "Vene ees-, isa- ja perekonnanimed".

Kursuse jooksul kordame sõnavara, mis on seotud teemaga "Tutvumine", ning õpime uut sõnavara.

Grammatika: nimisõnade ja omadussõnade sugu, kääne Предложный падеж, tegusõna pööramine, eesti ees- ja perekonnanimede käänamine vene keeles.


Materjalid aitavad õpilasel valmistuda rahvusvaheliseks eksamiks.