Viimane sajand - Euroopa monarhistlike suurriikide ainuvõimu ajastu lõppvaatus ja uute ühiskondade sünd maailmasõdade verepulmas. Unistus pöördumatust progressist ja kõik sõjad lõpetavast sõjast.

Kursus (kood A0) on sissejuhatus gümnaasiumi ajalooõppe kursustele (A1-A6). Ajalooõppe sisu ja maht on kindlaks määratud riikliku õppekavaga ja põhineb õppija põhikoolis omandatud eelteadmistel. Antud kursus toetab õppijat, kelle eelteadmised ja õpioskused on ununenud või nõrgad. Kursuse lõpus on õppijal alusteadmised ja põhioskused ajaloo ainekursuste edukaks läbimiseks.