Viimane sajand - Euroopa monarhistlike suurriikide ainuvõimu ajastu lõppvaatus ja uute ühiskondade sünd maailmasõdade verepulmas. Unistus pöördumatust progressist ja kõik sõjad lõpetavast sõjast.

Kursus (kood A0) on sissejuhatus gümnaasiumi ajalooõppe kursustele. Ajalooõpe põhineb põhikoolis omandatud eelteadmiste kordamisel ja seab eesmärgiks õpilaste eelteadmiste ning oskuste viimine tasemele, mis võimaldab edasiminekut gümnaasiumi ainekava õpieesmärkide saavutamisega. Sisult on see TASANDUSkursus

Antud kursus toetab õppijat, kelle eelteadmised ja õpioskused on ununenud või nõrgad. Kursuse lõpus on õppijal taastatud alusteadmised ja põhioskused gümnaasiumi tasemel ajaloo ainekursuste edukaks läbimiseks.