Kursusel käsitletakse muusika arenguid 20. sajandil maailmas ja Eestis.

Kursusel käsitletakse lääne muusika arengut renessansist 20. sajandi alguseni. Lisaks käsitletakse muusika arengut Eestis: tutvutakse esimeste muusikalise haridusega heliloojatega, rahvusliku koorimuusika ja instrumentaalmuusikaga. 


Muusika I kursus on veebipõhine kursus, st. et materjalid on saadavad moodle`st või kooli sisevõrgust. Suurem osa suhtlust, tööde esitamine ja hindamine toimub samuti veebipõhiselt.

Täpsem kursuse kava, käsitletavad teemad ja hindamispõhimõtted on antud kursuse kava dokumendis.