pühapäev, 19. mai 2024, 06.02 AM
Õpikeskkond: TTG kursused
Kursus: Kultuurilugu II osa (KUL 2)
Sõnastik: Mõistete sõnastik
N

naturalism

kujutamisviis, kus pildi tegevust on edasi antud "äärmuslikult" realistlikult, rõhutades eriti olukorra inetuid aspekte, nt inimeste räpasust, haigusi  vms. Palju kasutas seda Itaalia maalikunstnik Caravaggio, kuid levis ka mujale: Hispaaniasse, Saksamaale (Holbein)

natüürmort

pilt, millel kujutatakse elutuid asju. Kujunes iseseisva žanrina välja 17. sajandi Hollandis, kus iseseisvumise järgselt tekkis uute nõudmistega kunstipublik ja -tarbija

neoklassitsism

on 20. sajandi stiil muusikas, mis vastandus hilisromantismile ja impressionismile ning mille vormitunnusteks on lihtsustatud ja selgem muusika kõla ja väiksemad orkestrikoosseisud

neuma

keskajal kasutuses olnud noodimärk, ei näidanud heli kõrgust, nagu tänapäeva noodid

nokturn

õhtu-või öömeeleolust inspireeritud lühipala

noodikiri

muusika ülesmärkimiseks kasutatav kokkulepitud märgisüsteem