pühapäev, 19. mai 2024, 04.43 AM
Õpikeskkond: TTG kursused
Kursus: Kultuurilugu II osa (KUL 2)
Sõnastik: Mõistete sõnastik
D

detail

üksikelement, nt. figuuri käsi

dooria stiil

kreeka templi vanim sambastiil: lihtne, jässakas, alus puudu

dünaamika

muusikas on teoste helide tugevus ja tugevuse muutumine, st., et muusikat ei esitata ühetaoliselt vaid näiteks vahel tugevamalt ja rõhutatult ja vahel vaikselt ja voolavalt. Kunstis tähendab pildil tekkivat liikumise, energia muljet.

E

egiptuse poos

inimeste kujutamise viis egiptuse kunstis: pea, käed, jalad külje pealt (profiilis), rindkere, silm otse; võimaldas katta suuri templite ja hauakambrite seinu.

eklektika

on 20. sajandi arhitektuuristiil, mis kasutab hoonete juures korraga mitmeid varasemate stiilide elemente

ekspositsioon

klassikalise sonaadivormi I osa, kus esitletakse teose peateemat ja kõrvalteemat

F

formaat

kunstiteose mõõt, suurus. Teises tähenduses nt. mingi ettekande, ürituse läbiviimise viis (ametlik, pidulik jne).

fragment

tükike kunstiteosest, nt. Mona Lisa naeratus

fresko

vanimaid maalikunstitehnikaid, kus värv kanti märjale krohvile nii, et see imbus sügavale pinna sisse

friis

ehitise ülemist sise- või välisseina kattev reljeefne riba