reede, 29. september 2023, 13.53 PM
Õpikeskkond: TTG kursused
Kursus: Kultuurilugu II osa (KUL 2)
Sõnastik: Mõistete sõnastik
V

viola da gamba

barokiaegne keelpill, tänase tšello eelkäija

virtuoos

inimene, kes on oma erialal silmapaistvalt osav ja andekas, muusikas nt. laulja, kunstis maaler jne

virtuoosikultus

romantismiajal tekkinud nähtus, kus kontsertettekande keskmeks sai mingi instrumendi täiuslik tehniline valdamine, nt. klaverimängija või viiuldaja

visand

on üldistatud vabakäejoonistus

vitraaž

maalikunstitehnika, kus kujutis moodustatakse värviliste klaasitükkide omavahelisel ühendamisel, kõrgaeg gooti (kirikute aknad), populaarne ja juugendis (tarbekunst, nt. lambid)

vokaalmuusika

muusika, kus peamine või tähtsal kohal on laul/ laulmine /sõnad

voluut

teokarbi kujuline arhitektuuridetail, mis tuli kasutusele barokis hoone eri tasandite ühendamiseks

Ž

žanr

kunstis on kitsamalt teema, nt. maalikunsti žanrid on meremaal või portreemaal. Laiemalt tänapäeval kasutuses ka kunstiliikide tähistamiseks