pühapäev, 14. juuli 2024, 13.22 PM
Õpikeskkond: TTG kursused
Kursus: Kultuurilugu I osa (KUL I)
Sõnastik: sõnastik
R

rahvamuusika

mingile kindlale etnilisele rahvale omane muusika tegemise viis: laulud, konkreetsed pillid, rütm jne


rahvusromantism

19. sajandi II poole loomesuund muusikas ja kunstis, mis sai ainest rahva ajaloost ja folkloorist

rapsoodid

rändlaulikud antiikajal

regilaul

on eesti vanimat tüüpi rahvalaul, kus põhirõhk on sõnadel, mitte viisi ja mis põhineb regivärsil: eeslaulja laulab ees ja koor kordab järele

regivärss

regilaulule omane värsivorm, koosneb 8 silbist

reljeef

skulptuuriliik, kus kujutatav on enamasti vaadeldav vaid ühest küljest, st. , et üks või kolm külhe on lamedad

repriis

klassikalise sonaadivormi III osa, kus korratakse esimest osa ilma teemasid vastandamata

retsitatiiv

kõnelähedane laul, mis püüab jäljendada loomulikku kõnerütmi. Kasutati nt. ooperis aariate vahepeal aga ka keskaegse kirikulaulu juures.

romaani stiil

10.-12. sajandil levinud kirikuehitusstiil, võttis Rooma kunstist üle ümarkaare akende ja uste kuju juures

röngtenstiil

kujutamise viis Austraalia aborigeenide hulgas, kus muidu silmale nähtamatu skelett maaliti nähtavaks