pühapäev, 14. juuli 2024, 12.53 PM
Õpikeskkond: TTG kursused
Kursus: Kultuurilugu I osa (KUL I)
Sõnastik: sõnastik
F

fragment

tükike kunstiteosest, nt. Mona Lisa naeratus

fresko

vanimaid maalikunstitehnikaid, kus värv kanti märjale krohvile nii, et see imbus sügavale pinna sisse

friis

ehitise ülemist sise- või välisseina kattev reljeefne riba

G

gregooriuse koraal

keskajast pärinev ühehäälne kristlik laul, mis on nime saanud paavst Gregorius Suure järgi

H

harmoonia

on helide heakõlaline kokku sobimine, esineb mitmehäälses muusikas

heli

meid ümbritsevas keskkonnas leviv laine, mida on võimalik kuulda

hieroglüüf

piltkiri: sellist kirjamärkide süsteemi kasutasid nt. egiptlased ja hiinlased

homofoonia

mitmehäälsuse vorm, kus üks hääl kannab iseseisvat meloodiat ja teised hääled moodustavad sellele harmoonilise saate

hümn

kultuslaulu (usuliste talitustega seotud laul) koondnimetus antiikajal

I

ikoon

Bütsantsis väljaarenenud enamasti puidule maalitud pühapilt, erinevus teistest pühasid tegelasi (Maarja, Kristus) kujutavatest maalidest see, et pilt ise oli püha; väga kindlad reeglid kujutamiseks