Konsultatsioonidest ja õpimapist

Konsultatsioonidest ja õpimapist

Mariann Laius
Vastuste arv 0

Tere! 

Soosime väga koolimajas konsultatsioonides osalemist. Seal osalemine ja kaasatöötamine annab 1 lisapunkti. Lisaks on võimalik saada lisapunkte konsultatsioonides iseseisvalt lahendatud ülesannete eest. Teamsi kaudu konsultatsioonides osalemisel lisapunktide võimalust ei ole. Seal konsultatsioonides osalemiseks tuleb vastava konsultatsiooni eel osalemise soovist mulle teada anda. See soov peab minuni jõudma alati hiljemalt pühapäevaks, et saaksin lingi saata ja valmistada ette vajalikud ülesanded, sest kahjuks kõike, mida klassiruumis toimuvas konsultatsioonis teeme, Teamsi kaudu konsultatsioonis osaledes teha ei saa. Seetõttu tuleb mul asjad ümber mõelda, kui on Teamsi kaudu konsultatsioonides osalejaid. Lisaks peab Teamsi kaudu konsultatsioonis osalemiseks olema mõjuv põhjus. Ka tuleb konsultatsiooni tulla ettevalmistatult. Kui tekib mõne töölehe iseseisvat täitmisel kodus küsimusi või on mingi teema, millest kuidagi jagu ei saa, siis on konsultatsioon just küsimuste ja vastamiste koht. See pole tund, kus uut ainet selgitatakse. 

Tuletan ka meelde õpimappide 1. esitamist. Paljude õpilaste puhul puudub mul ülevaade sellest, kui kaugel iseseisva õppimisega ollakse ja kas materjal on õpimapiks kokku pandud. Kiidan neid, kes seda on teinud! Samuti kiidan neid, kis on e-kirja või telefoni teel julgenud minult abi küsida.  


Jätkuvat õpilusti!

Mariann Laius